Lưu trữ thẻ: hoa của nhà phật

Bảy loài hoa trong Kinh Phật – Bảy phẩm chất quý báu của con người

Bảy loài hoa trong Kinh Phật

Trong Phật giáo, bảy loài hoa trong Kinh Phật tượng trưng cho bảy phẩm hạnh quý báu của con người. Mỗi loài hoa Phật đại diện cho một ý nghĩa riêng, nhưng chung quy lại, chúng nhắc nhở con người tuân theo những phẩm hạnh cao quý, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng […]