Lưu trữ thẻ: kiến trúc phật giáo thời lê

Kiến Trúc Phật Giáo Thời Lê: Vẻ Đẹp Nền Văn Hóa Việt Nam

kiến trúc phật giáo thời lê

Kiến trúc Phật giáo thời Lê được phát triển mạnh mẽ với những công trình đáng chú ý như chùa Keo, chùa Chuông, chùa Bút Tháp,…Thời kỳ Lê Trịnh hoặc Lê Trung Hưng là giai đoạn phong kiến duy nhất ở Việt Nam mà vua và chúa tồn tại song song. Với sự nắm quyền […]