Lưu trữ thẻ: phật 4 mặt

Giải Mã Phật 4 Mặt Ý Nghĩa Về Từ, Bi, Hỷ, Xả

phật 4 mặt ý nghĩa

Phật 4 mặt ý nghĩa là gì? Phật 4 mặt là một hình tượng Phật giáo độc đáo và đầy ý nghĩa. Hình tượng Phật 4 mặt mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về triết lý Phật giáo, thể hiện sự viên mãn, trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật. Mỗi mặt của […]

Giải Mã Hình Tượng Phật 4 Mặt: Tứ Diện Hướng Về Bốn Phương

phật 4 mặt

Trong thần thoại Phật giáo, hình ảnh Phật 4 mặt với bốn khuôn mặt uy nghi, tứ diện hướng về bốn phương tượng trưng cho lòng tốt – nhân từ – cảm thông – công bằng. Phật 4 mặt là biểu tượng cho sự may mắn, bình an và phát tài cho người dân. Hãy […]